Tvorba nápojových a koktejlových menu

Tvorba nápojových a koktejlových menu

Vytvoříme moderní nápojové a koktejlové menu vašemu podniku na míru. Poradíme s optimalizací nabídky, výběrem dodavatelů, nastavením skladového hospodářství či správnou cenotvorbou.

Pod pojmem moderní nápojové a koktejlové menu si představujeme aplikaci nejaktuálnějších nápojových trendů a postupů do nabídky vašeho baru či restaurace, a zároveň zachování respektu k tradičním autentickým recepturám. Rádi vám pomůžeme sestavit menu, které bude korespondovat s konceptem vaší provozovny a bude ctít principy udržitelnosti a ekonomické logiky.

Naše hodnoty:

  • autentičnost receptur a respekt k historii
  • trendy a aktuální postupy
  • kvalita surovin
  • koncept (jedinečnost)
  • sezónnost (letní drinky, tematické a akční receptury)
  • pestrost
  • udržitelnost
  • správné ekonomické nastavení recepturSpolupráce s dodavateli je naprosto klíčová pro správné fungování a nastavení každého podniku. Budování partnerských vztahů je důležité nejen z hlediska nákladů, ale také z hlediska kvality surovin, vzdělávání personálu a firemní kultury. Na vše zmíněné budeme brát ohled.

Skladové hospodářství a jeho správné nastavení je zásadní pro funkční ekonomický chod všech gastronomických provozů. Pomůžeme vám nastavit systém, jenž bude odpovídat charakteru vašeho baru, restaurace či hotelu. Navrhneme kontrolní mechanismy, definujeme standardy.

Nastavení cen není důležité jen ve vztahu k potenciálním zákazníkům; správně postavená cenotvorba je jedním z hlavních ukazatelů, jak podnik funguje, prosperuje, vydělává. Společně si rozebereme náklady na suroviny i ostatní náklady: foodcost (beverage cost), marži, kalkulace, receptury, cenové nastavení konkurence.